Dispensasjoner

Liste over godkjente dispensasjoner for triple saltoer i inneværende år

  

Forening Gymnast Trippel
Sandnes TF Magne Volden Trippel pikert 180° (rrr1)